Naruto and Hinata moments from Naruto SD: Episode 9

(出典: shikakunokirin)